Commitees - PSE 2010

European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering (EJC / PISE)

Günter Bräuer (Chairman)
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik

Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Germany

Phone:  +49 (0) 531 215-55 01 / 00
Fax:      +49 (0) 531 215-59 01

Conference Chairman
Wolfhard Möller, Dresden (GER)

Conference Co-Chairmen
Roel Tietema, Venlo (NL)
Jeon G. Han (ROK)

 

International Scientific Committee

M. Anderle (I)
J. Bøttiger (DK)
G. Bräuer (GER)
A. Cavaleiro (P)
T. Czerwiec (F)
W. Fleischer (NL)
U. Helmersson (S)
A. Korhonen (FIN)
E. Levashov ( R)
W. Möller (GER)
J. Musil (CZ)
P. Panjan (SL)
A. Pogrebnjak (UA)
P. Rödhammer (A)
A. Subrahmanyam (IN)
J. Vlcek (CZ)

S. Berg (S)
I. Braceras ( E)
D. Cameron (FIN)
F. Cui (CHN)
R. d'Agostino (I)
A. García-Luis ( E)
P. Hovsepian (UK)
A. Layyous (IL)
A. Matthews (UK)
T. Müller (A)
L. Nielsen (DK)
J. Patscheider (CH)
H. Pulker (A)
R. Snyders (B)
M.C.M. van de Sanden (NL)
K. Zdunek (PL)

Advisory Board

A. Anders (USA)
P. Awakowicz (GER)
M. Bilek (AU)
H. Bolt (GER)
D. Depla (B)
P. Favia (I)
A. Gicquel (F)
G.C.A.M. Janssen (NL)
P. Kelly (UK)
U. Kortshagen (USA)
A. Ohl (GER)
B. Rauschenbach (GER)
E. Schultheiß (GER)
R.P. Shimshock (USA)
A. von Keudell (GER)
T. Yoshida (JP)

F. Arefi-Khonsari (F)
Z. Barber (UK)
K. Bobzin (GER)
K.-D. Bouzakis (GR)
G. Dinescu (RO)
R. Gago (E)
D. Hegemann (CH)
I. Katardjiev (S)
H. Kersten (GER)
H. Oechsner (GER)
I. Petrov (USA)
F. Rossi (I)
Y. Segui (F)
V.N. Vasilets (R)
M.R. Wertheimer (CDN)

International Program Committee

W. Möller, Dresden (GER)
R. Tietema, Venlo (NL)
Th. Czerwiec, Nancy (F)
U. Helmersson, Linköping (S)

G. J. van der Kolk, Venlo (NL)
C. Oehr, Stuttgart (GER)
A. Cavaleiro, Coimbra (P)
M.C.M. van de Sanden, Eindhofen (NL)


Honorary Founding Chairman

K.-T. Rie, Braunschweig (GER)


Local Organizing Committee

G. Bräuer, Braunschweig (GER)
W. Möller, Dresden (GER)
A. Leson, Dresden (GER)
B. Rauschenbach, Leipzig (GER)

E. Schultheiß, Dresden (GER)
F. Böger, Dresden (GER)
L. van Loyen, Dresden (GER)

Scientific Program

Wolfhard Möller
Forschungszentrum Dresden
Postfach 51 01 19
01314 Dresden, Germany
e-mail: w.moeller@fzd.de


Conference Secretariat

Ludwig van Loyen
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. - EFDS
Gostritzer Straße 63
01217 Dresden, Germany
Phone: +49 (0) 351 8 71-83 75
Fax:   +49 (0) 351 8 71-84 31
e-mail: pse2010@efds.org


Industrial Exhibition

Kristin Brzezinski
Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. - EFDS
Gostritzer Straße 63
01217 Dresden, Germany
Phone: +49 (0) 351 8 71-83 76
Fax:   +49 (0) 351 8 71-84 31
e-mail: brz@efds.org