Commitees - PSE 2008

European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering (EJC / PISE)

Günter Bräuer (Chairman)
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST

Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Germany

Phone:  +49 (0) 531 215-55 01 / 00
Fax:      +49 (0) 531 215-59 01

Conference Chairman
R. d’Agostino, Bari (I)

Conference Co-Chairmen
J. Strümpfel, Dresden (D)
H. Fujiyama, Nagasaki (JP)

 

International Scientific Committee

S. Berg, Uppsala (S)
I. Braceras, San Sebastian (E)
D. Cameron (FIN)
F. Z. Cui, Beijing (CHN)
R. d'Agostino, Bari (I)
H. Fujiyama, Nagasaki (JP)
J. G. Han, Suwon (ROK)
U. Helmersson, Linköping (S)
E. A. Levashov, Moscow (R)
Th. Müller, Wels (A)
P. Panjan, Ljubljana (SL)
H.K. Pulker, Innsbruck (A)
A. Subrahmahnyam, Chennai (IN)
R. van de Sanden, Eindhofen (NL)
K. Zdunek, Warschau (PL)
J. Bøttiger, Aarhus (DK)
G. Bräuer, Braunschweig (D)
A. Cavaleiro, Coimbra (P)
Th. Czerwiec, Nancy (F)
W. Fleischer, Venlo (NL)
A. García-Luis, San Sebastian (E)
M. Hecq, Mons (B)
A.S. Korhonen, Espoo (FIN)
W. Möller, Dresden (D)
J. Musil, Plzen (CZ)
A. Pogrebnjak, Sumy (UA)
P. Rödhammer, Reutte (A)
O. Takai, Nagoya (JP)
J. Vlcek, Plzen (CZ)

Advisory Board

P. Awakowicz, Bochum (D)
H. Bolt, Garching (D)
J. Heberlein, Minneapolis (USA)
U. Kortshagen, Minneapolis (USA)
H. Oechsner, Kaiserslautern, (D)
I. Petrov, Illinois (USA)
K. Reichel, Düsseldorf (D)
Y. Segui, Toulouse (F)
M.R. Wertheimer, Montreal (CDN)
K. Bobzin, Aachen (D)
K.-D. Bouzakis, Thessaloniki (GR)
P. Kelly, Manchester (GB)
W. D. Münz, Karlstadt (D)
A. Ohl, Greifswald (D)
B. Rauschenbach, Leipzig (D)
F. Rossi, Ispra (I)
R. P. Shimshock, Mountain View (USA)
T. Yoshida, Tokyo (JP)

Editorial Board

B. Schultrich, Dresden (D)
J. Strümpfel, Dresden (D)
W. Möller, Dresden (D)
U. Helmersson, Linköping (S)
R. d’Agostino, Bari (I)
C. Oehr, Stuttgart (D)
A. Cavaleiro, Coimbra (P)


Honorary Founding Chairman

K.-T. Rie, Braunschweig (D)